Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Convocatories beques i premis 2020

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca dins el programa del XXXII Congrés, les següents beques i premis per els seus socis:

 1. BECA D’ AJUDA A LA PUBLICACIÓ D’ UN TREBALL
 2. BEQUES D’AJUT PER TESIS DOCTORALS DEFENSADES DURANT EL CURS 2019-2020
 3. BECA Dr. JOSEP TRUETA D’AJUT A LA RECERCA
 4. BORSES DE VIATGE PER A ESTADES A CENTRES HOSPITALARIS
 5. CONCURS DE CASOS CLÍNICS PER A RESIDENTS DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
 6. PREMI DE LA SCCOT AL MILLOR ARTICLE ORIGINAL EN COT
 7. PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL FINALITZADA
 8. PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL DEL CONGRÉS DE LA SOCIETAT
 9. PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ TIPUS POSTER DEL CONGRÉS DE LA SOCIETAT

1. Beca de la SCCOT per a ajuda a la publicació d'un treball

Bases de la convocatòria

PRIMERA. Objecte de la convocatòria
Un dels reptes de les Universitats és facilitar l’accés a la recerca dels graduats i la transferència de coneixement a la societat. Aquest premi vol mantenir, precisament l'esperit motivador per fomentar la recerca. El model de les publicacions periòdiques està canviant cap a un model obert: per als investigadors emergents, el principal obstacle per publicar és el cost econòmic de la publicació en una revista oberta o la revisió gramatical i ortogràfica en idiomes que habitualment són, per a nosaltres, terceres llengües. Molts no poden assumir aquest cost econòmic, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació per l’aprenentatge.

La SCCOT vol contribuir a eliminar aquests obstacles i a facilitar la incorporació a la recerca de tots els especialistes que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, perquè puguin iniciar la seva carrera professional en aquest camp. En especial, proposem estimular aquells joves que hagin realitzat un treball excel·lent en l’ àmbit de la nostra especialitat a publicar els resultats en publicacions periòdiques de major factor d'impacte possible.

SEGONA. Requisits dels sol·licitants

 • Ser membre de la SCCOT.
 • Ser Resident en COT o adjunt de menys de 6 anys des de la fi de la formació, i treballar en un hospital català, o haver finalitzat el treball a publicar durant els cinc anys previs a la presentació del premi.
 • Tenir la voluntat de difondre el treball mitjançant la publicació en una revista científica d’impacte.

TERCERA. Requisits del treball

 • Els candidats han d’haver elaborat el treball en el marc d’alguna àrea de la titulació de l’ especialitat de COT, de postgrau, o màster; ja sigui de manera individual o en grup.
 • Aquest treball ha de ser apte per ser publicat en format article i ha de versar sobre qualsevol tema relacionat amb l’ especialitat.
 • La revista a la que s’ opta ha d’ estar indexada i ha de tenir factor d’ impacte.

L’ajut econòmic del premi anirà exclusivament destinat a la traducció o correcció del treball, despeses de la publicació en revistes open acces, etc.; justificant adequadament les despeses derivades de la publicació.

Si una candidat tingués relació directa o indirecta amb un membre de la Junta, el membre de la junta en qüestió no participaria en el procés d’avaluació. No es poden presentar als premis els treballs premiats en altres concursos, premis o beques.

El jurat valorarà els criteris següents:

 • Criteris científics (fins a 50 punts)
 • Originalitat del treball (fins 50 punts)
 • Interès pràctic del treball (fins a 50 punts)
 • Projecció divulgativa (fins a 25 punts)
 • Presentació formal (fins a 25 punts).

Puntuació màxima: 200 punts. Puntuació mínima per ser guardonat amb aquest premi: 100 punts. El jurat pot deixar el premi desert si no s’assoleix el nivell requerit.

QUARTA. Presentació de documentació
El candidat ha de presentar una sol.licitud en la que s’ha de fer constar:

 • Dades del sol.licitant o sol·licitants (màxim quatre), títol del treball, nom de tots els autors i dades de la revista on es vol presentar per publicar.
 • L’article ha d’ estar escrit en el mateix format que s’exigeix en la revista seleccionada en format PDF. En el document NO hi ha de constar el nom dels autors ni del centre a on s’ ha realitzat el treball: només el títol.

CINQUENA. Dotació de la beca
Es donaran dues beques de fins a 500 €.

El lliurament de l’ import serà d’ acord a la presentació de les factures que demostrin les despeses realitzades en el treball: traducció anglés especialitzada, preu per a la publicació en cas de revistes open accés…etc. Dites factures hauran d’ estar a nom de la SCCOT.

SISENA. Formalització de les sol.licituds i terminis de presentació
La documentació a què fa referència la base quarta, s’ haurà de remetre ABANS DEL DIA 17 d´ABRIL 2020 en una de les dos formes següents:

 1. Mitjançant correu electrònic al secretari de la Societat (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).
 2. Correu ordinari dirigit a:

  President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  "Beca d’Ajuda a la Publicació"
  Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
  c/ Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona

La Junta podrà demanar qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi, i els candidats l'han d'aportar en un termini màxim de deu dies
hàbils des del requeriment.

El premi es difondrà en el marc de la Revista de la SCCOT i es lliurarà durant el Congrés Anual de la Societat.

La decisió del Jurat és inapel·lable. Les puntuacions assignades als treballs presentats no es poden difondre, excepte a títol individual i referida al propi treball presentat, en cas que es demani. Els aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el Jurat del premi.

El guardonat es compromet a publicar el treball en el format indicat a la sol.licitud i, en cas de no haver-ho pogut fer en el termini d’un any, a canviar de revista justificant degudament aquests canvis. Es compromet igualment a mencionar explícitament el premi concedit en qualsevol activitat de difusió en que aparegui el treball guardonat.

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.