Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Convocatories beques i premis 2020

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

3. Beca de la SCCOT per a ajuda a la pubicació d'un treball

Bases de la convocatòria

PRIMERA. Objecte de la convocatòria
Un dels reptes de les Universitats és facilitar l’accés a la recerca dels graduats i la transferència de coneixement a la societat. Aquest premi vol mantenir, precisament l'esperit motivador per fomentar la recerca. El model de les publicacions periòdiques està canviant cap a un model obert: per als investigadors emergents, el principal obstacle per publicar es el cost econòmic de la publicació́ en una revista oberta o la revisió́ gramatical i ortogràfica en idiomes que habitualment són, per a nosaltres, terceres llengües. Molts no poden assumir aquest cost econòmic, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació́ per l’aprenentatge.

La SCCOT vol contribuir a eliminar aquests obstacles i a facilitar la incorporació a la recerca de tots els especialistes que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, perquè puguin iniciar la seva carrera professional en aquest camp. En especial, proposem estimular aquells joves que hagin realitzat un treball excel·lent en l’àmbit de la nostra especialitat a publicar els resultats en publicacions periòdiques de major factor d'impacte possible.

SEGONA. Requisits dels sol.licitants

 • Ser membre de la SCCOT.
 • Ser Resident en COT o adjunt de menys de 6 anys des de la fi de la formació, i treballar en un hospital català, o haver finalitzat el treball a publicar durant els cinc anys previs a la presentació del premi.
 • Tenir la voluntat de difondre el treball realitzat, ja sigui mitjançant la publicació en una revista científica d’impacte, ja sigui a través d’un congrés internacional.
 • Per rebre el premi caldrà demostrar alguna de les dues opcions

TERCERA. Requisits del treball

 • Els candidats han d’haver elaborat el treball en el marc d’alguna àrea de la titulació de especialitat de COT, de postgrau , o màster, de manera individual o en grup.
 • Aquest treball ha de ser apte per ser publicat en format article o per ser presentat en un congrés en format pòster o comunicació oral.

Article:

 • L’article científic ha de versar sobre qualsevol tema relacionat amb la especialitat tant en el àmbit clínic com de recerca.
 • La revista ha d’estar indexada i ha de tenir factor impacte.

Comunicació a congressos:

 • S’admeten tant la presentació de comunicació en format pòster com de comunicació́ oral.
 • El congrés ha de ser d’àmbit internacional.

L’ajut econòmic del premi anhirá exclusivament destinat a:

En cas de la publicació d’un article científic, els premiats poden destinar el premi a la traducció o correcció del treball, despeses de la publicació en revistes open acces, etc.; justificant adequadament les despeses derivades de la publicació.

En cas de la presentació a un congrés, els premiats poden destinar el premi a la traducció o correcció del treball, la inscripció al congrés, la impressió del pòster, etc.; cal justificar adequadament les despeses derivades de la publicació.

No es poden presentar al premi els professionals que hagin tutoritzat, directa o indirectament, el treball ni cap dels membres que formen part del Jurat o de la Junta de la SCCOT. Tampoc no es poden presentar als premis els treballs premiats en altres concursos, premis o beques.

La Junta podrà demanar qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi, i els candidats l'han d'aportar en un termini màxim de deu dies hàbils des del requeriment.

El jurat valorarà els criteris següents:

 • Criteris científics (fins a 50 punts).
 • Originalitat del treball (fins 50 punts)
 • Interès pràctic del treball (fins a 50 punts).
 • Projecció divulgativa (fins a 25 punts).
 • Presentació formal (fins a 25 punts).

Puntuació màxima: 200 punts. Puntuació mínima per ser guardonat amb aquest premi: 100 punts. El jurat pot deixar el premi desert si no s’assoleix el nivell requerit.

QUARTA. Presentació de documentació
El candidat ha de presentar una sol·licitud en la que s’ha de fer constar:

 • Dades del sol·licitant o sol·licitants (màxim quatre), títol del treball, nom de tots els autors i dades del congrés o revista on es presentarà.
 • En el cas de la publicació d’article, la revista on es vol publicar l’article i el treball en el mateix format que s’exigeix en la revista seleccionada en format PDF. En el treball NO hi ha de constar el nom dels autors: només el títol.
 • En el cas de comunicació a congressos, el congrés on es vol presentar i el pòster mida DINA4  o la presentació en format PowerPoint. En aquest document NO hi ha de constar el nom dels autors: només el títol.

CINQUENA.- Dotació de la beca
La dotació de la beca és de 1.000 €

En la primera fase, al lliurament del premi, es donarà el 50% de l’import del premi. La resta, un cop la publicació sigui efectiva o bé s’hagi realitzat la presentació al congrés (certificat).En els treballs on consti més d ́un autor, el premi s’atorgarà únicament al primer signant.

SISENA.- Formalització de les sol.licituds i terminis de presentació.
La documentació a què fa referència la base cinquena, s’haurà  de remetre ABANS DEL DIA 21 d´ABRIL 2019 en una de les dos formes següents:

 1. A) Mitjançant correu electrònic al secretari de la Societat (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).
 2. B) Correu ordinari dirigit a:

President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
"Beca d’Ajuda a la Publicació"
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

La Junta podrà demanar qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi, i els candidats l'han d'aportar en un termini màxim de deu dies hàbils des del requeriment.  

El premi es difondrà en el marc de la Revista de la SCCOT i es lliurarà durant el Congrès Anual de la Societat.

La decisió del Jurat és inapel·lable. Les puntuacions assignades als treballs presentats no es poden difondre, excepte a títol individual i referida al propi treball presentat, en cas que es demani. Els aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el Jurat del premi.

El guardonat es compromet a publicar el treball en el format indicat a la sol·licitud i, en cas de no haver-ho pogut fer en el termini d’un any, a canviar de modalitat, revista o congrés justificant degudament aquests canvis. Es compromet igualment a mencionar explícitament el premi concedit en qualsevol activitat de difusió en què aparegui el treball guardonat. En cas que el treball no s’arribi a fer públic mitjançant un article a revista o una comunicació en un congrés, el guardonat no rebrà la segona part del premi, atès que no haurà complert amb l’objectiu.

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.