Contacte

Detall de l'activitat

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Amics del Genoll
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia - Secció dels Amics del Genoll
Dijous, 6'octubre de 2022
Dijous, 6 d'octubre de 2022 | 20:00 - 21:30
20:00 - 20:30
Ostetomia de tíbia: Anàlisi d'una sèrie de casos > Virtual - Amics del Genoll
Ponent:
Dr. Robert Ferrer. Hospital Universitari de Bellvitge
20:30 - 21:00
Casos clínics > Virtual - Amics del Genoll
Ponents:
Dr. Daniel Gonçalves. Hospital Moisés Broggi
Dr. Pablo Fernandez. Hospital Moisés Broggi
21:00 - 21:30
Varo i inestabilitat anterolateral. Cas obert > Virtual - Amics del Genoll
Ponent:
Dr. Diego Ventura. Hospital Dos de Maig